INSTALLATION

Här ska vi skriva om hur installationen av fibern görs i huset och olika varianter på att föra signalen vidare. Olika varianter av utrustning bör också diskuteras som svarar mot olika behov.

Översikt

Fram till huset. Se tips: http://floghultsfiber.nu/instruktion-for-gravning-och-laggning-av-fiberslang-pa-tomten/

Dosa utanpå vägg där fibertråden som kommer utifrån nätet kopplas till en kort fiberpatchkabel som leds genom väggen till en mediakonverterare där ljusimpulserna i fibern omvandlas till elektriska impulser som leds genom en nätverkskabel till en fiberswitch. I switchen separeras signaler för internet, telefoni och TV. Internetsignalen leds sedan vidare till en router som kan vara med eller utan trådlöst närverk, WiFi. I routern kan man koppla in en eller flera nätverkskablar som för signalen vidare till datorer, internetkopplad TV, Xbox osv. Räcker inte anslutningarna får man lägga till en nätverksswitch.

Det är routern som plockar upp den IP-adress som förmedlas från fibernätet med s.k. DHCP. Sedan delar routern ut individuella adresser åt de internetanslutna enheterna i hemmanätet.

Länkar för framtida bruk

Anvisningar för hur fibernät läggs. Se sid 21 om regler för intag i hus under marknivå

http://www.bredbandsforum.se/Global/04C%20INFO%20OM%20TEKNISKA%20STANDARDER%20Robusta%20n%c3%a4t%20SSNF.pdf

 

 

https://www.direktronik.se/direktronik/natverk/lan-lokalt-natverk/mediakonverterare/fiber2home—snyggt-och-enkelt/

Arbetsgruppen för fiber i Glömminge och Algutsrum i samarbete med IP-Only Öland