NYTT PÅ FIBERFRONTEN

MÅLET NÅTT – IP ONLY HAR TAGIT BESLUT ATT BYGGA NÄT I GLÖMMINGE OCH ALGUTSRUM.

Beslutet kom den 15 december. Nu kan alla som är intresserade av att få fiberbredband beställa i förvissning om att nätet kommer att byggas med början 2017.

Den 29 november hölls ett informationsmöte i Glömminge föreningshus med 120-130 närvarande. En fråga som är aktuell för många är situationen med två konkurrerande leverantörer. Zitius började sin kampanj i juni men hade efter flera månader inte fått in mer än ca 300 anmälningar, dvs långt under de 880 som krävs för beslut om ombyggnad. Dessutom garanterar Zitius inte utbyggnad i hela det område som socknarna Glömminge och Algutsrum täcker. IP Only’s kampanj i samarbete med lokala ombud kom igång först i slutet av oktober men har haft en god utveckling genom garantin att alla som vill ha fiber också får det, oavsett var inom socknen fastigheten ligger. Österskog ligger lika bra till som Glömminge Backe.

Dilemmat är att man inte vet om man ska anmäla sig till båda med risken för att sitta fast i två beställningar. Vid diskussionen på mötet kom man fram till att problemet är löst i och med att Zitius har förlängt sin kampanj till den 31 januari medan IP Only har den 31 december som slutdatum. Lösningen blir de som redan har anmält sig till Zitius säger upp sin anmälan eller sitt avtal genom epost till landbygd@zitius.com med begäran om bekräftelse vilken kommer omgående. Inget som givits in till Zitius är bindande innan orderbekräftelse gått ut vilket enligt avtalstext ska ske först sedan det stipulerade kravet på antal beställningar uppnåtts. Sedan anmäler man sig till IP Only. Skulle de inte få in tillräckligt många beställningar för att besluta om utbyggnad har de åtagit sig att lämna besked i mitten av januari om att utbyggnaden inte blir av. Samtidigt upplöses alla avtal. Nu har var och en flera veckor på sig att lämna beställning hos Zitius vilkas kampanj alltså löper januari ut. Så som utvecklingen varit hittills är det inte sannolikt att Zitius får 880 beställningar men även om de blir färre kan det hända att Telia beslutar att bygga ut delområden nära telefonstationer dit fiber redan är draget.

Följ utvecklingen av kampanjerna på vår Facebooksida  https://www.facebook.com/groups/1161830067224661/

IP Only har i samarbete med lokala föreningar genomfört kampanjer i över tjugo socknar på Öland som lett till att beslut om utbyggnad tagits. I andra socknar har arbetet just påbörjats. Här är information från mötet i Föra den 28 november som är allmän information.

 

informationsmoote-med-ip-only-i-foragarden-28-nov

Här är info från mötet i Rydbergsgården den 17 november

informationsmote-16111-minnesanteckningar

 

 

Området Glömminge Algutsrum

Som kartan visar ingår hela Glömminge socken i kampanjområdet utom de fastigheter i södra Stora Rör som kom med i Telias tätortsatsning där. Algutsrum ingår i sin helhet med undantag av den del av socknen som ligger söder om brovägen (137). IP Only tar också mot beställningar från östra delarna av socknen vilka Zitius uteslutit. Det är viktigt för oss att vara solidariska och låta alla som vill få tillgång till fiberbredband. Tätorten Algutsrum är undantagen eftersom den täckts av Telias tidigare tätortssatsning på samma sätt som Stora Rör.

ipkarta-gloalg

Läs om varför vi förordar IP Only under fliken VARFÖR IP-ONLY?

Informationsmöte måndag 14 november klockan 18

Välkommen till Rydbergsgården måndag 14 november klockan 18!

IP Only och arbetsgruppen bjuder in till ett informationsmöte om den pågående fibersatsningen, den här gången i Algutsrum (öster om marknadsplatsen öster om kyrkan). Vi får också höra erfarenheter från fiberföreningarna på Sydöland om deras samarbete med IP Only. Den viktigaste frågan att ta ställning till för många är om de ska avbeställa hos Zitius och solidariskt satsa på IP Only för att alla i socknarna som vill ska få tillgång till fiberbredband, även de i östra delen av Algutsrum och andra som bor avlägset. IP Only har kortare väg till mål eftersom de endast kräver 30 procent anslutning i Glömminge-Algutsrum. De är dessutom billigare och garanterar anslutning till alla som beställer inom området, privatpersoner som företag, föreningar, kyrkan m.fl.